Monthly Archive: януари 2009

МСС2 – Материални запаси

МСС2 – Материални запаси

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

40. Предприятието следва да прилага настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.

МСС1 – Представяне на финансови отчети

МСС1 – Представяне на финансови отчети

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

139 Предприятието прилага настоящия Стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Разрешава се по-ранното прилагане. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за по-ранен период, то оповестява този факт.

Обезщетенията за безработица ще се плащат само по банков път

От 1.01 тази година обезщетенията за безработица ще се плащат само по банков път. Заварените случаи на плащанията за безработни от миналата година, които са с право на обезщетение, ще продължат да се плащат...