петък, ноември 16

Месец: януари 2009

Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009

Счетоводство
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Ro...

МСС7 – Отчети за паричните потоци

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ЦЕЛ Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на ползвателите на финансовите отчети база за оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и на потребностите на предприятието да използва тези парични потоци. Икономическите решения, които вземат ползвателите, изискват да се направи оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти, тяхното разположение във времето и сигурността на генерирането им. Целта на настоящия стандарт е да се изисква осигуряване на информация за историческите изменения на паричните средства и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчет за паричните потоци, в

МСС2 – Материални запаси

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ЦЕЛ 1. Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на материалните запаси. Основен проблем при осчетоводяването на материалните запаси е тяхната себестойност да бъде призната за актив и пренесена за бъдещи периоди, докато бъдат признати съответните приходи. Настоящият стандарт дава практически указания за определянето на себестойността и нейното последващо признаване за разход, включително и всяка обезценка до нетната реализируема стойност. Освен това той дава насоки за използването на методите за изписване на себестойността, съгласно които се определят разходите за материални запаси. ОБХВАТ 2. Настоящият стандарт следва да се прилага за всички материални запаси с изключение на: а) незавършеното

МСС1 – Представяне на финансови отчети

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ЦЕЛ 1 Целта на настоящия стандарт е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на други предприятия. Настоящият стандарт определя общите положения за представяне на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети. ОБХВАТ 2 Предприятията прилагат настоящия стандарт при изготвянето и представянето на финансови отчети с общо предназначение в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). 3 Други МСФО определят изискванията за признав
Обезщетенията за безработица ще се плащат само по банков път

Обезщетенията за безработица ще се плащат само по банков път

Счетоводство
От 1.01 тази година обезщетенията за безработица ще се плащат само по банков път. Заварените случаи на плащанията за безработни от миналата година, които са с право на обезщетение, ще продължат да се плащат през пощенските клонове.