събота, октомври 20

Месец: април 2011

Oблекчение за намалена работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК

Становища на НАП
Mоже ли да ползвате облекчение при деклариране на доходите си за 2010г. като лице с намалена работоспособност и правилно ли органите при ТД на НАП гр. .. не признават приложеното към ГДД Решение на ТЕЛК за ползване на данъчно облекчение, поради изтекъл срок? (още…)