Monthly Archive: април 2011

Oблекчение за намалена работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК

Oблекчение за намалена работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК

Интересувате се може ли да ползвате облекчение при деклариране на доходите си за 2010г. като лице с намалена работоспособност и правилно ли органите при ТД на НАП гр. .. не признават приложеното към ГДД Решение на ТЕЛК за ползване на данъчно облекчение, поради изтекъл срок.