вторник, октомври 16

Месец: април 2017

Документиране на предоставяне сим-карти от мобилния оператор / Retention bonus

Документиране на предоставяне сим-карти от мобилния оператор / Retention bonus

Uncategorized
  Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя сим-карти от мобилния оператор „………….“ ЕАД само и единствено на физически лица. Съгласно сключен договор с „………….“ ЕАД и заявление за смяна на собственост, същият предоставя бюджет, който се превежда като отстъпки от месечните фактури за ползвани услуги. На база този бюджет, дружеството издава фактури към оператора за ползване на тези отстъпки с основание „retention bonus“. Всеки месец мобилният оператор издава фактура за дължимата сума за ползваните мобилни услуги от физическите лица, на които са раздадени сим-картите, но получател по фактурата е дружеството. На база двете взаимни вземания и  задължения се прави Споразумение за прихващане до размера на по-малкото. Т.е. „……………..“ ЕАД  не превежда сумите по издадени