Monthly Archive: април 2017

Документиране на предоставяне сим-карти от мобилния оператор / Retention bonus

  Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя сим-карти от мобилния оператор „………….“ ЕАД само и единствено на физически лица. Съгласно сключен договор с „………….“ ЕАД и заявление за смяна на собственост, същият предоставя...