Monthly Archive: октомври 2017

Oсигурителни вноски при уволнение

КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5;  НЕВДПОВ – чл. 1а, ал. 1 Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Фактическа обстановка: Със заповед № ЧР-21-55/15.11.2010 г....