вторник, октомври 16

Месец: април 2018

Защита на извършения износ. Доказване на доставката ППЗДДС

Защита на извършения износ. Доказване на доставката ППЗДДС

Въпроси и отговори, Становища на НАП
Изложена е следната фактическа обстановка: На 24.03.2017г. дружеството извършва износ за К…….. Сеута с митническа декларация. Стоката е доставена в складова база в Алгезирас. Превозът е осъществен от фирма „………..“ ООД, наета от „                                 …….“ ЕООД. Цялата документация по износа остава в шофьора и не е предадена на фирмата получател в склада в Алгезирас. Вносителят задейства други документи за износ от Алгезирас към Сеута. Митническите документи за износа, направени в митница Стара Загора остават неприключени и не е закрит износът. Митническо бюро Стара Загора отказва да закрие износа по митническата декларация от 24.03.2017г. и заверка на същата, като се основава на чл.148, ал.4, б.“в“ от Регламент 2015/2446 в случай на деклариране на стоките в повече от една митнич