петък, ноември 16

Конституционен съд

Решението обявило за противоконституционна на санкцията при негласуване

Решението обявило за противоконституционна на санкцията при негласуване

Конституционен съд
Р Е Ш Е Н И Е  № 3 - София, 23 февруари 2017 г. конституционно дело № 11/2016 г. съдия-докладчик Гроздан Илиев Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова- Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 23.02.2017 г. конституционно дело № 11/2016 г., докладвано от съдията Гроздан Илиев.               Производството е с основание по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България. Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията за обявяване на противоконституционност на чл. 242а (Нов - Д