Category: Въпроси и отговори

Защита на извършения износ. Доказване на доставката ППЗДДС

Изложена е следната фактическа обстановка: На 24.03.2017г. дружеството извършва износ за К…….. Сеута с митническа декларация. Стоката е доставена в складова база в Алгезирас. Превозът е осъществен от фирма „………..“ ООД, наета от „               ...

Продажба продукти през електронна платформа „Амазон“ на пазар в САЩ и Канада

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството планира до продава продукти през електронна платформа „Амазон“ на пазар в САЩ и Канада. За целта, дружеството ще се регистрира на тази електронна платформа и ще заплаща ежемесечна...

ДДС при Продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ

Дейността на дружеството е продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ. Не се извършват сделки на територията на страната и в други държави членки на ЕС. Поставен е следният въпрос: При достигане на...

Доставка на услуга по митническо обслужване и складиране на стока

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност митническо складиране, обработка на товари, изготвяне на митнически документи и цялостно митническо обслужване, транспорт и логистика. Поставен е следният въпрос: При изготвянето и...

Договор за заем между българско юридическо лице и дружество от Русия.

В запитването е посочено, че българско юридическо лице иска да сключи договор за заем с дружество от Русия. Според чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Спогодбата между правителството на Република България и...

Попълване на декларация по чл. 14 от Закон за местни данъци и такси

Попълване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава недвижим имот – сграда /производствен обект – печатарска работилница с площ 271,44 кв.м./, ведно със складове и...

Договор за извършване на СМР в сградата във Виена и Закона за ДДС

 Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата има сключен договор за извършване на строително-монтажни работи в сградата на Постоянното представителство на Република България към ООН, ОССЕ и други международни  организации във Виена, Република Австрия. Клиентът...

Ремонт на къща

Регистрация по ЗДДС на дружество с дейност покупко-продажба на недвижими имот

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основен предмет на дейност покупко-продажба на недвижими имот закупува стари имоти. Предстои продажба на имот /стар/ с продажна цена около 130 000 лв. Зададен е следният...