Tagged: данъчен кредит

Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична

Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична, т.е. да се изключи аналитичното водена на сметките? Има ли право фирмата, регистрирана по ЗДДС да отложи ползването на данъчен кредит за покупка на...