Tagged: Договор за заем

Договор за заем между българско юридическо лице и дружество от Русия.

В запитването е посочено, че българско юридическо лице иска да сключи договор за заем с дружество от Русия. Според чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Спогодбата между правителството на Република България и...