вторник, октомври 16

Етикет: ДОПК

Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин.

Становища на НАП
Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(а) Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие, установено на територията на България   Във връзка с Ваше писмо относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие, установено на територията на България, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с Вх. № ………………/27.07.2012 г., изразявам следното принципно становище: От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за