Tagged: доставка

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

ЗДДС чл.118, ал.1; ЗДДС чл.17, ал.1             „ХХХ“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС лице. Основно дружеството се занимава с търговия на дребно с риба и други морски храни. Възнамерявате да  купувате риба от...

Нулева ставка на данъка за доставка на стока на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство

         Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – доставка на нови превозни средства в страната. Лице, член на дипломатическата мисия на Република България в Република...

Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки

     ОТНОСНО: Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител и правото на ползване на данъчен кредит за определени доставки, свързани с дейността му...