петък, ноември 16

Етикет: Електро инсталации и окабеляване на сгради

Попадат ли в разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение на доставката

Становища на НАП
Чл.21,ал.4,т.1 ЗДДС Регламент №883/2004 Дружеството Ви извършва услуги по „електро инсталации и окабеляване на сгради в Белгия” по договор ,като подизпълнител на Белгийска фирма ,регистрирана по ДДС в Белгия. Поставени са следните въпроси: 1. Посочените услуги попадат ли в разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение на доставката. 2. Следва ли посочените услуги да се декларират във VIES-декларацията. 3. Подлежи ли дружеството  на данъчно облагане в Белгия. 4. Подлежи ли дружеството на осигурително облагане в Белгия при условие ,че служителите Ви ще бъдат командировани по-малко от 180 дни в рамките на една година. Предвид посочената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното ста