Tagged: Фактура с нулева ставка

Доставка на услуга по митническо обслужване и складиране на стока

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност митническо складиране, обработка на товари, изготвяне на митнически документи и цялостно митническо обслужване, транспорт и логистика. Поставен е следният въпрос: При изготвянето и...