Tagged: продажба

Регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

        Относно: Приложение на чл. 143 от ЗДДС и Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Дружеството извършва следните...

Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила?

         Предстои продажба на лек автомобил Мерцедес, брой места за сядане 3+1. Автомобилът е напълно амортизиран, при покупката му не е ползван данъчен кредит и купувачът е физическо лице. Трябва ли да се начисли...