вторник, октомври 16

Етикет: Програмен продукт

ДДС при Продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ

ДДС при Продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ

Становища на НАП
Дейността на дружеството е продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ. Не се извършват сделки на територията на страната и в други държави членки на ЕС. Поставен е следният въпрос: При достигане на оборот от 50 000 лв. подлежи ли дружеството на регистрация по ДДС? Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище: Съгласно чл. 96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Облагаемият оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извърш

Разпространение на софтуер, предназначен за управление на сървъри по интернет

Становища на НАП
  Чл.21,ал.2 или чл.21,ал.5 от ЗДДС §1, т. 25 от ДР ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е свързана с разпространение на софтуер по интернет ,чийто права притежавате за срок от една година на територията на всички страни.Софтуерът е специализиран ,предназначен за управление на сървъри, предоставя се и се актуализира по интернет. За тази цел сте разработили УЕБ сайт ,на който става регистрацията на клиентите,изтеглянето на необходим софтуер от тях ,както и заплащането на цената. Клиентите са Ви лица от България,от страни в Европейската общност и  извън нея. Зададени са следните въпроси: 1.Какво предлага Вашето дружество на своите клиенти –стока или услуга? 2.Какъв оборот формирате ,когато клиентите са Ви физически и юридически лица от Бъл