вторник, октомври 16

Етикет: Закон за лицата и семейството

Полагане на труд без трудово правоотношение от малолетното лице

Становища на НАП
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; Закон за лицата и семейството, чл. 3. В изложената с писмото фактическа обстановка не се конкретизира вида на договора, не е приложено и копие на визирания договор. Тъй като не е посочено, че при сключването му са приложени разпоредбите на Кодекса на труда вкл. чл. 302, ал. 2, считаме, че договорът не може да се определи като трудов. В случай, че се приеме хипотезата за полагане на труд без трудово правоотношение от малолетното лице принципно приложими са разпоредбите на чл. 4, ал. 3 т. 5 и т. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и