Защита на извършения износ. Доказване на доставката ППЗДДС

Изложена е следната фактическа обстановка:...