Документи, с които доставчикът следва да разполага, за да удостовери извършването на вътробщностна доставка

You may also like...