Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.

You may also like...