Отмяна на санкцията при негласуване

На 23.02.2017 г., Конституционният съд...