fbpx

Търсене...

Категория: ВКС

Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

Негаторният иск може да се предяви срещу всеки, дори и срещу несобственик, който пречи да се упражнява пълноценно правото на собственост, но когато претенцията се основава на пречки в резултат на разположението на вещ, която е собственост на неколцина, то отговорността за премахването и е върху всички съсобственици, които поддържат противоправното състояние на имота. Р Е Ш Е Н И Е №712 София,06.10.2009 година В И М Е Т О Н А Н А Р О […]

Отмяна на вписване в имотния регистър

   Чл. 216, ал.2 ГПК, чл.304 ГПК свързва разглежданата отмяна с необходимото другарство в двете му проявни форми – необходимо и факултативно другарство. В случая молителят и конституирания в процеса по установителния иск по чл.124, ал.1 ГПК във връзка с чл.179, ал.1 ЗЗД ответник  нямат общи права, не са участници в едно неделимо спорно правоотношение, така че не биха били необходими другари, ако бяха конституирани като главни страни в процеса.    Всеки един от тях […]