fbpx

Търсене...

Категория: Uncategorized

Приложението на ЗОДФЛ- чл.12 ал.3

Законова рамка ЗОДФЛ, чл.12, aл. 3 1_70-00-04/23.01.2007 г Относно: Приложението на ЗОДФЛ- чл.12 ал.3Уважаема госпожа ,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –, относно прилагането на ЗОДФЛ за 2006 г., изразяваме следното становище.Поради факта, че в запитването Ви е посочен израза „годишно изравняване на доходите”, който е свързан с разпоредбите на ЗОДФЛ, предполагаме, че се въпроса Ви касае физическо лице „земеделския производител”.По отношение на данъчното облагане на земеделските […]