Жизнен цикъл на продуктова категория – колбаси

1.Данни за обема на продажбите на колбаси

Обем продажби на колбаси
Години    Обем продажби ( т.)
1948    108
1952    11512
1956    18544
1957    21512
1960    34378
1962    46365
1963    48787
1964    44455
1965    47729
1967    54412
1968    47953
1969    54218
1970    52647
1972    62090
1973    67699
1974    74834
1975    85081
1976    88177
1977    90315
1978    93475
1979    93993
1980    91234
1981    93466
1982    99073
1983    102621
1984    112895
1985    118579
1986    127485
1987    130238
1988    133830
1989    142906
1990    133973
1991    90987
1992    93337
1993    68113
1994    50158
1995    52271
1996    41645
1997    21717
1998    35628
1999    41456
2000    43395
2001    38378
2002    45146
2003    53304

2. Анализ

Получената крива на обема продажби на колбаси трудно бихме определили като някоя от често срещаните криви на ЖЦП. Това е така понеже върху нея оказват влияние най-различни фактори като вкуса на българите, т.е. привързаността му към месните продукти, внедряването на нови технологии, различни икономически и политически фактори и други. През 50-те години се осъществява внедряването на продукта на Българския пазар. От 60-те до около 80-те е етапът на растеж, въпреки леките коригирания в обема на продажбите през 1964г.,1968г. и 1970г. От 80-те до 1990г. е етапа на зрялост. Растежът на обема на продажбите до 1989г. е продиктуван от плановия пазар в България и политическата система през тези години, която го е образувала. Другия фактор оказващ влияние е и внедряването на нови технологии внасяни от „братските” държави. Спада след 1989г. е продиктуван от преструктурирането на пазара от планов към свободна конкуренция. Съществено влияние през този период е оказала и икономическата кризи  достигнала пика си през 1997г. като обема на продажбите се изравнява с този през 1957г. С това целия пазар се враща едва ли не в изходна позиция. Растежът след 1997г. е следствие от подобряването на икономиката на страната и отразява вече едно реално търсене на един конкурентен пазара.

Оценете статията

Вашият коментар