fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BGANALIZ.COM

БгАнализ.ком ( bganaliz.com) (сайтът) е професионален правен сайт предоставяш на свойте потребители правна информация, пратика, становища и друга. Потребител е всяко физически лица, използващи Сайта. Сайтът и информацията, предлагана в него се предоставят на Потребителя при спазване на описаните по долу правила.

С използването на Сайта Потребителят безусловното приема на всички изброени условия и правила. В случай, че Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Сайта, той следва да преостанови използването му, В случай, че продълби използването му, то той се съгласява и приема на всички условия, като по този начин се осъществява мълчаливо приемане на условията от страна на Потребителя.

Не гарантира постоянното функциониране на Платформата и си запазва  правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя. В сайът се съдържат линкове пренасочващи към в интернет страници, които са собственост и се контролират от трети лица. Не носим никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

Информацията, становищата практиката, които се публикуват на сайта не са и не следва да се приемата като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта, включително правна. НЕ носим никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи част от информацията, в следствие на което настъпят вреди.

Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата.

Изпращайки материали/въпроси до сайта, чрез електронна поща или през контакт формата включително, но не само, Потребителят приема, че същите могат да се публикуват безплатно и/или да използват  от сайтът, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност и ангажимент.

Посочената на сайта информация е обща и абстрактна.

Запазва се  правото да променя или подновява правилата и общите условията на сайта, в част или в цялост, като актуални са Общите условия публикувани в сайта.

Цялата информация, включително и не само статии, становища,  образци на документи и други на сайта отделно и в своята съвкупност, представлява интелектуална собственост на Сайта и/или авторите в екипа на организацията. Всички публикации в сайта НЕМОГАТ да бъдат публикувани в други сайтове или в статии в печата, без изрично разрешение, което може да получуте като се свържете с нас. Същото важи и за всички снимки в сайта.

Адрес и контакти:  

С използването на сайтът и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно сайта за лични и нетърговски цели.

Вашият коментар