fbpx

Търсене...

Отмяна на санкцията при негласуване

Отмяна на санкцията при негласуванеНа 23.02.2017 г., Конституционният съд  постанови решение по конституционно дело № 11/2016 г., като обяви за противоконституционни заложените в чл. 242а от Изборния Кодекс санкции при „негласуване“ два поредни пъти.

В разпоредбата беше заложено, че на избирател, който не упражни правото си да гласува два поредни пъти, ще бъде премахван от избирателните списъци.

Решението бе взето единодушно от присъстващите 11 конституционни съдии. Така заложената санкция е в противоречие с редица разпоредби от Конституцията, включително противоречи и на Преамбюла на Конституцията .

Пълният текст на Решението ще бъде достъпен на 28 февруари 2017 г.

В допълнение обръщаме внимание, че в Изборния Кодекс остава разпоредбата за задължително гласуване, но същата вече не е обвързана със сакнция.