Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна

You may also like...