Прилагането на разпоредбата на чл.114, ал.6 от ЗДДС

You may also like...