Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.

Array