fbpx

Търсене...

Етикет: доставка

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

ЗДДС чл.118, ал.1; ЗДДС чл.17, ал.1             „ХХХ“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС лице. Основно дружеството се занимава с търговия на дребно с риба и други морски храни. Възнамерявате да  купувате риба от България и да я продавате на пазар в Румъния на физически лица. Рибата ще се транспортира в хладилен камион, собственост на дружеството и ще се продава директно от камиона, поради което считате, че няма да имате обект на територията на Румъния. […]

Нулева ставка на данъка за доставка на стока на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство

         Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – доставка на нови превозни средства в страната. Лице, член на дипломатическата мисия на Република България в Република Австрия иска да закупи от Вас превозно средство. В тази връзка сте поставили следните въпроси: 1. Налице ли е основание за прилагане на чл.173, ал.6 от ЗДДС, доколкото лицето е член на дипломатическата мисия на Република България в Република Австрия, ползващо […]

Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки

     ОТНОСНО: Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител и правото на ползване на данъчен кредит за определени доставки, свързани с дейността му като ЧСИ         Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, Вие в качеството си на частен съдебен изпълнител сте се регистрирали по ЗДДС по избор. В тази връзка сте описали следните хипотези, посочени от Вас като параграфи, и свързаните с тях въпроси […]