fbpx

Търсене...

Етикет: ЗЗО

Възстановяване на здравноосигурителни права

ЗЗО: чл.40, ал. 3, т. 9; чл.40, ал. 5, т.1; чл. 109, ал. 1, 2 3 и 4;    Според изложеното в запитването, Вашите родители са инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, нуждаещи се постоянно от чужда помощ, а брат Ви е инвалид – втора група. В момента сте с прекъснати здравноосигурителни права. Интересувате се, дали е възможно предвид гореописаните причини да ползвате облекчение (да не заплащате здравни осигуровки) за да възстановите правата […]

Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ЗКПО – чл. 208 и чл. 209 ЗДДФЛ – чл. 24, т. 1 и т. 12 КСО – чл. 6, ал. 11 ЗЗО – чл. 4, ал. 1, т. 1 Може ли да се ползват едновременно и двете облекчения по чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО, ако възлизат на обща примерна сума 80,00 лв. при положение, че работодателят има тази възможност и няма нормативна пречка те да бъдат предоставени едновременно? Върху изплатените средства за […]

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец. 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 […]