№ от 41088 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Вх.№ 9111/2012г.
гр.София, 28.06.2012г.

ДО ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

Приложено, изпращаме ви по компетентност нчхд № 848/2010г. по описа на Районен съд – Несебър, ведно с молбата на Е. Ж. Ж..

Приложение: цялото производство по нчхд № 848/2010г. на РС – Несебър

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ММ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest