№ от по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Вх.№ 8485/2012г.
гр. София, 15.06.2012г.

ДО ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

Приложено, изпращаме ви по компетентност нохд № 325/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, ведно с въззивна жалба на Е. Н. М..

Приложения: нохд № 325/2012г. на РС – Несебър, БП № 14-281/2012г. по описа на РУП – Несебър

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed