№ от по нак. дело №207/207 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
На съдия Теодора Стамболова от 2 отделение на ВКС на РБ
Днес, 05.03.20 г., ми бе докладвано К.Н.Д.207/20 г.по описа на ВКС, по което по силата на случайния избор съм определена за съдия-докладчик. При преглед на материалите, констатирах, че подсъдим по посоченото дело е Б. В. А..
При това положение намирам основание за самоотвод по силата на чл.31, ал.1 вр.чл.29,ал.2 НПК. На първо място, от десетилетия съм професионално и лично близка с бащата на подсъдимия- В. А., понастоящем прокурор във ВКП. На второ място, в тази връзка съм запозната в детайли с поведението на неговия син, инкриминирано по процесното дело, при това не само от възможно най-ранния времеви период, но и предвид развитието на тезата в хода на продължилия съдебен процес, със съответните му процедурни усложнения. И на последно място, имайки предвид и личните си впечатления от подсъдимия, намирам,че участието ми в разглеждане на процесното производство ме прави предубедена както към него самия,така и към пострадалите лица.
Предвид изложеното, аз,съдия Теодора Стамболова
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
САМООТВЕЖДАМ се като съдия-докладчик и член на състава на съда, разглеждащ К.Н.Д.207/20 г.
Незабавно делото да бъде изпратено на председателя на Второ наказателно отделение за преразпределение.
СЪДИЯ ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *