№228 от 43553 по ч.пр. дело №431/431 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 228

Гр. София, 29.03.2019 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, ІІ отделение, в закрито заседание на 25.03.2019 год. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
Ч.т.д. № 431/2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
Постъпила е частна жалба от В. Б. И. от гр. София, чрез процесуален пълномощник, срещу разпореждане на САС, ТО, 5 състав от 22.11.2018 г. по ч.гр.д.№ 2498/2018 г., с което е върната негова частна касационна жалба с вх.№ 15764/10.09.2018 г. против определение № 2710 от 23.08.2018 г., постановено по делото.
Частната жалба изхожда от легитимирана страна, подадена е в законоустановения срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт по смисъла на чл.274 ал.1 ГПК, поради което е процесуално допустима. Налице са обаче основания за спиране на настоящото производство /чл.292 ГПК/, с оглед образуваното и висящо тълкувателно дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС по въпроса, дали подлежи на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция. Доколкото в случая се касае именно до съдебен акт, постановен от апелативния съд в така посочената хипотеза, настоящият състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.т.д. № 431/2019 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО, до приключване на тълкувателно дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *