fbpx

Определение №1520 от 2.12.2011 по гр. дело №521/521 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1520
София 02.12.2011 г.
В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети ноември, две хиляди и единадесета година в състав:

Председател : БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Членове : МАРИО ПЪРВАНОВ БОРИС ИЛИЕВ

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 521/2011 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. К. И., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат Св. Б., срещу въззивно решение №5279 от 17.11.2010 г. по гр. дело №2825/2008 г. на Софийския градски съд. С него е оставено в сила решение от 17.06.2008 г. по гр. дело №14402/2007 г. на Софийския районен съд. С първоинстанционното решение е прогласено за нищожно на основание чл.42, б.”б”, пр.2 ЗН във вр. с чл.25, ал.1 ЗН извършеното със саморъчно завещание от 23.12.2006 год. завещателно разпореждане на Ц. Р. В. в полза на касатора. Въззивният съд е приел, че според приетите в първоинстанционното производство единична и тройна графологическа експертиза, както и съобразно приетата във въззивното производство комплексна графологическа и медицинска експертиза завещанието не е написано и подписано от завещателката. След като е безспорно установено по делото, че завещанието не е написано и подписано от завещателката, то е нищожно.
Ответниците по касационната жалба И. Д. Г., с Х., [община], и Н. Д. Делова, [населено място], област П., не са заявили становище.
Жалбоподателят е изложил доводи за произнасяне в обжалваното решение по процесуалноправен въпрос за това може ли допусната комплексна експертиза да се приема като две отделни заключения – графологично и медицинско. Този въпрос е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на въззивно решение №5279 от 17.11.2010 г. по гр. дело №2825/2008 г. на Софийския градски съд. Повдигнатите от касатора въпроси не обуславят крайното решение. Това е така, защото въззивният съд е приел за безспорно установено по делото, че завещанието не е написано и подписано от завещателката, поради което е нищожно. Освен това няма процесуални пречки вещите лица да изложат отделно своите мнения, след като това изрично е предвидено в разпоредбата на чл.161 ГПК/отм./ /сега чл.203 ГПК/ при разногласие между тях.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №5279 от 17.11.2010 г. по гр. дело №2825/2008 г. на Софийския градски съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Оценете статията

Определение №553 от 23.7.2012 по търг. дело №25/25 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

6 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е N 553 София, 23.07. 2012 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВАМАРИЯ СЛАВЧЕВА при секретаряв присъствието на прокурораизслуша докладваното от съдията

Прочети »

Определение №572 от 42726 по ч.пр. дело №2107/2107 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 572 [населено място], 22.12.2016 год. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВАЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВАКРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. №

Прочети »

Определение №107 от 5.3.2019 по ч.пр. дело №485/485 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 107 С., 05.03. 2019г. Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВАЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВАДАНИЕЛА СТОЯНОВА при секретари в присъствието на прокурораизслуша докладваното от съдията

Прочети »

Решение №1029 от 40472 по гр. дело №713/713 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1029 София 21.10.2010г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 октомври две хиляди и десета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка ГеоргиеваЧЛЕНОВЕ: М. ИвановаИ. Папазова разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиевадело № 713/2010 година Производството е

Прочети »

Решение №129 от 13.6.2017 по нак. дело №501/501 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

7 Р Е Ш Е Н И Е№129гр. София, 13 юни 2017 год. В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВАЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ПЕТРОВВАЛЯ РУШАНОВА при участието на секретаря Мира Недева и в присъствието на прокурора

Прочети »

Определение №602 от 41817 по търг. дело №1230/1230 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

6 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 602Гр.София, 27.06.2014 г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня РайковскаЧЛЕНОВЕ: Тотка КалчеваЕмилия Василева при секретаря…………….., след като изслуша докладваното от съдия

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top