fbpx

Определение №207 от 13.3.2014 по гр. дело №207/207 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 207
София, 13.03.2014 година

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести март две хиляди и четиринадесета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
разгледа докладваното от съдия Диана Хитова ч. гр.дело N 1126/2014 г. и за да се произнесе, съобрази следното:

Образувано е по частна касационна жалба от С. Л. П. , приподписана от адв.Н. Л. срещу определение № 10209/30.05.2013 г. по ч.гр.д.№ 12770/ 2012 г. на Софийски градски съд.
С обжалваното определение е отменено разпореждане от 03.04.2012 г. по ч.гр.д.№ 9288/ 2012 г. на Софийски районен съд,72 състав в частта, с която е отхвърлено заявлението на „Л”-ЕАД за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК срещу Д. Г. С., С. Г. С. и С. Л. П. , за сумата 5 520,14 евро, представляваща парично задължение по запис на заповед от 03.10.2010 г., платим на предявяване и за направените разноски в заповедното производство и делото е върнато на същия съд с указания да се издаде заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК срещу посочените лица ,при условията на солидарност, ведно със законната лихва от 23.12.2012 г. и разноски в размер на 215 лв.,като в останалата част разпореждането е оставено в сила.
Съдът констатира, че с разпореждане от 11.02.2013 г. на председателя на ВКС е образувано тълк.д.№ 4/2013 г. на ОСГТК по въпросите на заповедното производство.Предмет на разглеждане по това дело в т.8 е следният въпрос: кои актове на въззивния съд, постановени в заповедното производство, подлежат на касационно обжалване.

От изложеното следва, че посоченото тълкувателно решение е с обуславящ характер за допустимостта на производството по настоящото дело. Поради това на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК следва същото да бъде спряно до произнасяне на тълкувателното решение.
Поради изложеното ВКС, състав на ІІІ г.о.
ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА производството по ч. гр.д № 1126/2014 г. на ВКС, ІІІ г.о., до произнасяне на тълкувателно решение по тълк.д.№ 4/ 2013 г. на ВКС , ОСГТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Scroll to Top