fbpx

Определение №442 от 23.6.2014 по ч.пр. дело №1250/1250 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 442
гр. София, 23 юни 2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, III гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЯ ЗЯПКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ОЛГА КЕРЕЛСКА

разгледа докладваното от съдията Декова
ч.гр. дело № 1250 по описа за 2014 год.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [община], срещу определение № 1607 от 22.01.2014 г. по ч. гр. д. № 8801/2013 г., на Софийски градски съд, за потвърждаване на разпореждане от 01.03.2013 г. по ч.гр.д. № 2554/2013г. на Софийски районен съд, с което е отказано издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК.
Настоящия съдебен състав констатира:
С определение № 430 от 16.06.2014 г. е спряно производството по настоящото дело до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2013г. на ОСГТК, ВКС. Решението по тълкувателно дело е обявено на 18.06.2014 г., поради което е налице основание за възобновяване на производството по делото.
Съобразно приетото в т. 8 на решение по тълкувателно дело № 4/2013г. на ОСГТК, ВКС, въззивните определения, постановени в заповедното производство, не подлежат на касационно обжалване.
Настоящият съдебен състав намира, че атакуваното с частна жалба определение, по която е образувано производството попада в хипотезата на т. 8 на цитираното тълкувателна решение, поради което същата се явява недопустима.
Поради задължителния характер на посочения тълкувателен акт частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима и настоящото производство следва да бъде прекратено.
Водим от горното Върховният касационен съд, ІII г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частна жалба на [община], срещу определение № 1607 от 22.01.2014 г. по ч. гр. д. № 8801/2013 г., на Софийски градски съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 1250/2014 г. по описа на ВКС, III г.о.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на гражданска колегия на ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Scroll to Top