Определение №555 от 29.9.2009 по ч.пр. дело №465/465 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е
 
 
 
                                                            № 555
 
 
                                    София 29.09.2009 г.
 
 
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, Четвърто
гражданско отделение, в закрито  заседание на двадесет и пети септември, две хиляди и девета година в състав:
 
 
 
 
                                             Председател : БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
                                                       Членове :  КРАСИМИРА ХАРИЗАНОВА   
                                                                             МАРИО ПЪРВАНОВ   
 
 
 
изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ
ч. гр. дело №465/2009 г.
 
Производството е образувано по частна жалба на Е. „С”, представляван от Д. С. М. , град В., подадена от пълномощника му адвокат Е. Н. , срещу определение от 13.11.2008 г. по гр. д. №276/2008 г. на Великотърновския окръжен съд, с което е осъден да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 398.50 лв.
Жалбоподателят излага доводи за неправилност на определението. Твърди, че въззивният съд неправилно го е осъдил да заплати дължимата държавна такса без преди това да му е бил дал указание за внасяне на същата по подадената от него въззивна жалба.
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.
Според разпоредбата на чл.77 ГПК ако страната остане задължена за разноски, съдът постановява определение за принудителното им събиране. В случая подадената от Е. „С”, представляван от Д. С. М. , въззивна жалба е била разгледана и по нея е постановено решение без да е била внесена дължимата държавна такса от 398.50 лв. Касае се за финансовоправно задължение към бюджета, което се присъжда служебно от съда, като това може да стане и след завършване на делото според цитираната разпоредба.
Ето защо обжалваното определение трябва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 13.11.2008 г. по гр. д. №276/2008 г. на Великотърновския окръжен съд, с което Е. „С”, представляван от Д. С. М. , град В., е осъден да заплати по сметка на Великотърновския окръжен съд държавна такса в размер на 398.50 лв.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
 
 
 
2.