Определение №113 от 16.3.2009 по ч.пр. дело №100/100 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 113
 
гр. София,16.03.2009 година
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети март две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 100 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 407, ал. 1 ГПК, образувано по частната жалба на М. на о. , чрез процесуалния му представител, против разпореждането от 7.11.2008 год. /погрешно посочена датата като 11.11.2008 год./ по гр. д. № 4033/2004 год. на Софийски градски съд. С него е разпоредено издаване на изпълнителен лист на ищците в производството на основание постановеното на 22.10.2008 год. въззивно решение.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на разпореждането, като се позавава на нарушение на чл. 243, ал. 2 ГПК.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 407, ал. 1 ГПК, от надлежна страна и против акт, подлежащ на обжалване с частна жалба.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира следното:
С обжалваното разпореждане въззивният съд е разпоредил издаване на изпълнителен лист на основание въззивното решение, постановено на 22.10.2008 год. От данните по делото е видно, че то не е влязло в сила, тъй като е обжалвано с касационни жалби, от ответника – на о. и от третите лица, негови помагачи. Настоящият жалбоподател е държавно учреждение, а срещу държавни учреждения не се допуска изпълнение на невлязло в сила съдебно решение, съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 2 ГПК. Затова и разпореждането на въззивния съд, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист, въз основа на който е и образувано изпълнително производство, следва да бъде отменено.
С оглед този изход на спора съдът не следва да се произнася по искането на жалбоподателя за допускане на обезпечение по частната жалба чрез спиране на изпълнението по образуваните изпълнителни дела, доколкото не е налице и подадена молба за спиране изпълнението на въззивното решение, съгласно чл. 282, ал. 1 ГПК.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОТМЕНЯВА разпореждането от 7.11.2008 год. на Софийски градски съд по гр. д. № 4033/2004 год., с което е издаден изпълнителен лист срещу М. на о. на основание невлязлото в сила осъдително въззивно решение от 22.10.2008 год.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *