Определение №119 от 2.7.2010 по гр. дело №820/820 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 119
 
гр. София, 02.07. 2010 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на тридесети юни две хиляди и десета година в състав:
 
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                  ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
                                                                          ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 820 по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
 
 
Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба от С. Б. З. и Б. З. М. за отмяна с вх. № 1045568/03.12.2009 г. на влязло в сила решение от 22.11.2000 г. на Софийски градски съд, ГК, II – Б отделение, постановено по гр. д. № 873/2000 г., с което е уважен иск с правно основание чл. 108 ЗС.
Молителите са поискали да бъде отменено посоченото решение на основание чл. 304 и чл. 303 ГПК.
Ответниците по молбата за отмяна Т. Д. П. и В. И. М. не са взели становище по нея.
При проверка на редовността на молбата за отмяна, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, се установи следното:
Молителите не са посочили кога и при какви обстоятелства са узнали за постановеното решение, чиято отмяна се иска. Освен това молбата за отмяна по отношение на Б. З. М. не отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 303, ал. 1 ГПК, тъй като същата не съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна.
Ето защо, производството по делото следва да бъде прекратено и молбата за отмяна да бъде върната на Софийски районен съд за привеждане в съответствие с горните указания.
 
 
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
В р ъ щ а на Софийски районен съд молбата на С. Б. З. и Б. З. М. за отмяна с вх. № 1045568/03.12.2009 г. на влязло в сила решение от 22.11.2000 г., постановено по гр. д. № 873/2000 г. на Софийски градски съд, ГК, II – Б отделение и прекратява производството по гр. д. 820/10 г. по описа на ВКС, II г.о.
 
 
Председател:
 
Членове:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *