Определение №138 от по гр. дело №84/84 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 138
 
гр. София, 17.12.2008 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети декември две хиляди и осма година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                       ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3474/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 131 от 07.02.08г., постановено по в.гр.д. № 1433/07г. на Варненския окръжен съд е оставено в сила решение № 1* от 02.05.07г. по гр.д. № 4408/05г. на Варненския районен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от К. К. К., Т. К. В. , М. Д. А. , Р. Н. Б. , Н. Н. И. , К. Д. К. , Д. Л. Д. , П. Л. Д. , И. Н. П. , Д. Т. Я. , Ж. Т. А. , Ф. Т. П. и С. Т. И. против Л. А. П. и Е. Г. П. иск по чл.108 ЗС за предаване владението на реална част с площ от 440 кв.м. от недвижими имот пл. № 6* находящ се в гр. В., кв. Виница, м.”Б” като неоснователен. Прието е, че ищците на са установили по делото техният наследодател К да е бил собственик на процесния имот към момента на включването му в ТКЗС през 1958г. (да го е придобил по давност) и че постановеното в тяхна полза решение на поземлената комисия № 518 от 15.06.98г. не ги легитимира като собственици на имота, тъй като техните права са оспорени от ответниците, които претендират да са го придобили по реда на §4а ПЗР на ЗСПЗЗ. С оглед на това е прието, че не е налице първата предпоставка за уважаване на ревандикационния иск и не е необходимо да се изследва наличието на останалите две.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ищците в първоинстанционното производство с оплаквания за неправилност поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, въззивният съд се е произнесъл по съществен материалноправен въпрос (същият не е формулиран изрично но може да бъде извлечен от съдържанието на касационната жалба и изложенията) – дали позитивното решение на поземлената комисия /сега ОСЗ/ легитимира лицата, в чиято полза е издадено, като собственици на реституирания имот в отношенията им с трети лица, които е решен в противоречие с практиката на ВКС.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение, тъй като са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 ГПК, доколкото в представеното от касаторите Р № 121 от 20.07.01г. по гр.д. № 1316/00г. на ВКС, ІV г.о. поставеният съществен правен въпрос, който е от значение за крайните изводи на съда, е решен в друг смисъл. Задължителната практика на ВС и ВКС – ТР №2/96г. и ТР № 1/01г., на която се позовават касаторите, не се отнася до поставения въпрос, поради което основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване не е налице.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
Д о п у с к а касационно обжалване на решение № 131 от 07.02.08г., постановено по в.гр.д. № 1433/07г. на Варненския окръжен съд.
Н а с р о ч в а делото за ………………….., за която дата да се призоват страните.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *