Определение №182 от 15.9.2016 по ч.пр. дело №3378/3378 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 182
С., 15.09.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. д. № 3378 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на К. Р. А., чрез адвокат П. Г., срещу определение № 355/12.07.2016г. по ч.в.гр.д. № 506/2016г. на Окръжен съд – Велико Търново. С последното е потвърдено определение № 1094/06.06.2016 г. по гр.д. № 752/2016г. на Районен съд – Горна Оряховица, с което е прекратено като процесуално недопустимо производството по предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл. 424 ГПК.
По делото няма конституиран ответник.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, II г.о. констатира следното:
Въззивното определение е постановено по спор относно допустимостта специалния отрицателен установителен иск по чл. 424 ГПК. Ищецът иска да бъде признато по отношение на ответника, че не дължи сумата от 2 100 лева, представляваща задължение по договор за покупко-продажба на МПС.
От изложеното следва, че ВКС е сезиран с частна жалба срещу определение на въззивен съд по дело с цена на иска до 5 000 лева. Съгласно чл.68 ГПК цената на иска е паричната оценка на предмета на делото. В разглеждания случай, в хипотезата на предявен отрицателен установителен иск и на основание чл. 69, ал.1, т.1 ГПК цената съответства на сумата по отреченото парично вземане. Съобразно разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК не подлежат на касационно обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. Съобразно чл.280, ал.2, т. 1 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв., с изключение исковете за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост. Производството по такива спорове е двуинстанционно.
Частната жалба следва да се остави без разглеждане поради недопустимост на касационния контрол.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба на К. Р. А., чрез пълномощника му адвокат П. Г., срещу определение № 355/12.07.2016г. по ч.в.гр.д. № 506/2016г. на Окръжен съд – Велико Търново.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *