Определение №183 от 12.11.2015 по гр. дело №3808/3808 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 183

гр. София, 12.11. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 5553/2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба от 10.09.2015 г. на П. З. И. и Г. З. Г. за отмяна на влязло в сила решение № 234 от 18.06.2015г., постановено по гр. д. № 134/2015 г. на Софийски окръжен съд. С него е отменено решение № 217 от 08.12.2014 г. по гр. д. № 300/2014 г. на Костинбродския районен съд и е отхвърлен предявеният от П. З. И. и Г. З. Г. иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване по отношение [община], че те са собственици на недвижим имот с проектен номер 5530 по картата на землището на [населено място] с площ 0, 323 дка.
Ответникът по молбата [община] не е подал отговор в срока по чл. 306, ал. 3 ГПК.
Молбата за отмяна е подадена в рамките на срока по чл.305, т.1 ГПК.Съгласно уредбата на производството по отмяна – чл.303 – 309 ГПК, следва да се постанови определение по допустимостта на молбата. Налице са предпоставките за допускането и до разглеждане в открито съдебно заседание. Молителите се позовават на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1, предл. 2 ГПК, а именно, че са налице нови писмени доказателства от съществено значение за делото, с които не са могли да се снабдят своевременно. Молбата за отмяна отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1 вр. чл.260 и чл. 261 ГПК, поради което следва да се допусне до разглеждане.
С оглед изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на П. З. И. и Г. З. Г. за отмяна на влязло в сила решение № 234 от 18.06.2015 г., постановено по гр. д. № 134/2015 г. на Софийски окръжен съд.
Делото да се докладва на Председателя на ІІ г.о. за насрочването му в открито заседание с призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *