Определение №185 от 30.6.2015 по ч.пр. дело №2239/2239 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 185

София, 30.06.2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Първанова ч. гр. д. № 2239 по описа за 2015 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 278, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Л. И. И. подадена против определение № 1373 от 21.01.2015 г. на Софийски градски съд по ч.гр.д. № 17731/2014 г. , с което е оставена без разглеждане частна въззивна жалба вх. № 1038990/26.09.2014 г. подадена от Л. И. И. срещу определение от 14.07.2014 г. по гр. д. № 7517/2011 г. на Софийски районен съд, с което е оставена без уважение молбата на ищеца за разсрочване на изпълнението на парично вземане на [фирма] присъдено с разпореждане от 03.12.2013 г., с което е постановено издаване на обратен изпълнителен лист по реда на чл. 245, ал. 3 ГПК.
Жалбоподателят сочи, че въззивният съд е постановил неправилно определение, тъй като не е съобразил, че е налице празнота в законодателната уредба и следвало да се приложи аналогията на правото по отношение на искане за разсрочване на изпълнението по издаден в полза на ответника обратен изпълнителен лист.
Ответникът [фирма] изразява становище за неоснователност на частната жалба.
Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна.
В диспозитива и в част от мотивите Софийският градски съд е приел, че подадената срещу определението на районния съд частна жалба е недопустима, поради недопустимост на искането за разсрочване на вземането по обратния изпълнителен лист. Същевременно в мотивите на обжалваното решение е прието, че частната жалба е допустима като са изложени съображения по съществото на искането за разсрочване вземането по обратния изпълнителен лист. Същевременно не са изложени никакви мотиви дали искането за разсрочване на вземането е недопустимо и защо въззивната частна жалба срещу определението на първоинстанционния съд е недопустима, т.е. защо е недопустим инстанционният контрол.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 1373 от 21.01.2015 г. на Софийски градски съд по ч.гр.д. № 17731/2014 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на съда.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *