Определение №187 от 4.5.2010 по ч.пр. дело №126/126 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №..187
 
                                    София.04.05..2010 г.
 
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
 
            Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито  заседание на трети май, две хиляди и десета  година в състав:
 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ  
 
                                                     ЧЛЕНОВЕ:   ЗЛАТКА  РУСЕВА  
                                                                                 
                                                                      ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
 
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
ч.гр. дело № 126/2010г.
 
Производството е образувано по частна касационна жалба на В. Й. В. срещу определение от 05.01.2010г. по ч.гр.д. № 13/2010г. на Д. окръжен съд. Жалбоподателят е изложил доводи за неправилност на определението.
П. проверка редовността на касационната частна жалба, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., констатира следното:
Частната жалба е подадена срещу определение на въззивен съд, с което е потвърдено определение на първоинстанционния съд за прекратяванена първоинстанционното производство, поради недопустимост на предявените искове. Съгласно разпоредбата на 274,ал.3,т.1 ГПК определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, подлежат на касационно обжалване, когато са налице предпоставките на чл.280,ал.1ГПК. В разглеждания случай въззивният съд не е изпълнил задълженията си по чл.285 ГПК за проверка редовността на частната касационна жалба досежно изискванията на чл.284, ал.2 и ал.3,т.1 ГПК. Тя не е приподписана от адвокат или представител с юридическа правоспособност, липсва и конкретно изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК с посочване на правния въпрос, решен от въззивния съд и в коя от хипотезите на чл.280, ал.1 – т.1,т.2 или т.3 ГПК. С оглед изложеното и на основание чл.285 ГПК делото следва да се върне на окръжния съд, за отстраняване нередовностите на частната жалба.
С оглед горните мотиви, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 126/2010г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
ВРЪЩА делото на Д. окръжен съд – за привеждане частната касационна жалба в съответствие с изискванията на чл.280 ал.1 и чл.284,ал.2 и ал.3, т.1 ГПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
2.
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *