Определение №189 от 5.5.2010 по ч.пр. дело №111/111 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №..189
 
                                    София..05.05..2010 г.
 
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито  заседание на трети май, две хиляди и десета  година в състав:
 
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ        
 
                                                     ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА  
                                                                                 
                                                                      ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА
 
 
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова  
ч. гр. дело №111/2010 г.
 
 
Производството е образувано по частна жалба на „К” ЕООД, гр. П., подадена от пълномощниците му адвокати Л. и К. , срещу определение от 08.12.2009г. по ч. гр. д. № 949/2009 г. на П. окръжен съд, с което е потвърдено определение от 02.11.2009г. по гр. д. №2175/2009 г. на П. районен съд. С първоинстанционното определение е оставено без уважение искането на жалбоподателя „К”ЕООД за привличането на държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството и на трето лице помагач на ответника и приемане за съвместно разглеждане на обратен иск срещу нея.
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275,ал.1 ГПК, но е недопустима на друго основание. По отношение на обжалваното определение не е налице нито една от изчерпателно изброените предпоставки на чл.274,ал.3 ГПК – не се прегражда развитието на спора и няма произнасяне по същество на друго производство.
Определението на въззивния съд, с което е потвърден отказът за привличане на трето лице по реда на чл. 219 ГПК, не подлежи на обжалване пред ВКС, тъй като не е преграждащо развитието на делото. Третото лице не е главна страна в процеса и иск от или срещу него може да се предяви в отделен процес.
Касационната жалба следва да се остави без разглеждане поради недопустимост на касационния контрол.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІI г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на „К” ЕООД, гр. П., срещу определение от 08.12.2009г. по ч. гр. д. № 949/2009 г. на П. окръжен съд.
О. може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар