Определение №196 от 27.10.2010 по гр. дело №3386/3386 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 196
гр. София, 27.10.2010 г.
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша до^адваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 3386 по описа за 2008 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Постъпила е молба вх. № 7916/17.09.2010 г. от адв. Л. М. -пълномощник на [фирма] – в ликвидация, [населено място], представлявано от ликвидатора Л. Д. К., с която е отправено искане за връщане на държавна такса в размер на 3743, 34 лв., внесена по сметка на ВКС по подадена касационна жалба вх. № 5509/11.06.2008 г.
Като прецени данните по делото Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, прие следното:
П. молба е основателна. С определение № 147 от 23.12.2008г., постановено по гр. д. № 3386/2008 г. по описа на ВКС, 2 г.о., не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 77 от 29.04.2008 г., постановено по в. гр. д. № 1089/2007 г. на Русенски окръжен съд. Ето заиф внесената държавна такса за разглеждане по същество на касационната! жалба от [фирма] – в ликвидация не се дължи и същата следва да се върне на страната по делото по посочената от нея банкова сметка.
По излокените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
В. от [фирма] – в ликвидация по касационна жакгаба вх. № 5509/11.06.2008 г. по гр. д. № 3386/2008 г. по описа на ВКС, 2 г.о., държавна такса в размер на 3743, 34 лв., да се върне на страната по клото по посочената от нея банкова сметка.
Делото да се докладва на заместник – председателя на ВКС и председател на Гражданска колегия за по-нататъшни действия.
Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *