Определение №207 от 9.7.2015 по ч.пр. дело №2794/2794 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 207
В ИМЕТО НА НАРОДА

София, 09.07.2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Първанова ч.гр. д. № 2794 по описа за 2015 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
С определение № 185 от 13.03.2015 г. по в. гр. д. № 125/2015 г. на Варненски апелативен съд е оставена без разглеждане частна жалба подадена от М. И. Ц. срещу определение № 43/15.01.2015 г. по гр. д. № 03/2015 г. на Добрички окръжен съд.
Частна жалба вх. № 2003/25.03.2015 г. срещу определението на Варненския апелативен съд с оплаквания за незаконосъобразността му е постъпила от М. И. Ц..
Ответникът [фирма] изразява становище за неоснователност на частната жалба.
Жалбата е подадена в срок и e редовна. Насочена е против определение постановено за пръв път от състав на въззивен съд и на основание чл. 274, ал. 2 ГПК е допустима.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., като взе предвид данните по делото и доводите на частния жалбоподател, намира, че частната жалба е основателна, поради следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 436 и сл. ГПК в производство, образувано по жалба срещу действия на съдебния изпълнител, окръжният съд действа като контролна, а не като въззивна инстанция. Според приетото в ТР № 3 от 12.07.2005 г. по т. д. № 3/2005 г. на ОСГК на ВКС разрешение, което е приложимо и при действащата процесуална уредба предвид еднаквия начин за законодателно разрешение на обжалването на действията на съдебния изпълнител по чл. 333 и чл. 334 ГПК отм., в случаите, в които е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на съдебния изпълнител и е прекратено производството по делото, определението на окръжния съд подлежи на последващ контрол за законност пред съответния апелативен съд, функционално компетентен спрямо окръжния, актът на който не подлежи на последващ контрол. Случаят е точно такъв. Предмет на обжалване е прекратително определение срещу действията на ЧСИ, поради това, че при извършена проверка за редовност по чл. 236, ал. 4 ГПК, е констатирана нередовност на частната жалба срещу действията му, с порок визиран в чл.261, т. 4 ГПК, който не е отстранен от частния жалбоподател. Принципно правилно е приетото от въззивния съд, че производството по чл. 435 ГПК е двустепенно, но това важи само за съдебните инстанции, а не при актовете на частния съдебен изпълнител, които не могат да бъдат приравнени на съдебни актове. Ако се приеме становището на апелативния съд за правилно това би означавало жалбоподателката да бъде лишена от разглеждане на спора от две съдебни инстанции.

Мотивиран от тези съображения, ВКС, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 185 от 13.03.2015 г. по в. гр. д. № 125/2015 г. на Варненски апелативен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане на частната жалба на М. И. Ц. срещу определение № 43/15.01.2015 г. по гр. д. № 03/2015 г. на Добрички окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *