Определение №221 от 30.12.2009 по гр. дело №1132/1132 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 221
гр. София, 30.12.2009 г.
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на втори декември две хиляди и девета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр.дело № 1132/2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 ГПК
Образувано е по касационна жалба с вх. № 27753/21.10.2008 г. от З. Б. Н. /Д./ срещу въззивно решение от 08.08.2008 г., постановено по гр.д. № 3403/07 г. на Софийски градски съд, II г отд.
Подадената касационна жалба не отговаря на изискванията на чл. 284, ал. 2 ГПК, тъй като жалбата не е приподписана от адвокат, както и няма данни жалбоподателят да притежава юридическа правоспособност. Към жалбата не е приложено пълномощно за приподписване или удостоверение за юридическа правоспособност на жалбоподателя.
Ето защо, производството по делото следва да бъде прекратено и същото да се върне на въззивния съд за администриране на касационната жалба.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Прекратява производството по гр. д. № 1132/2009 г. по описана ВКС, II г.о.
Връща делото на Софийския градски съд за администриране на касационна жалба вх. № 27753/21.10.2008 г. от З. Б. Н. /Д./.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *