Определение №230 от 16.12.2010 по гр. дело №1368/1368 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 230
София, 16.12.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 1368 по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано по касационна жалба на Н. А. Г. и на В. А. Г. срещу решение от 12.04.2010 г., постановено по гр. д. № 2724/2010 г. на СГС, Нд с-в по извършване на съдебна делба и за сметки.
Във връзка с постъпили молби вх. №№ 9283 и 9284 от 05.11.2010 г., с които двете жалбоподателки са заявили оттегляне на предявените искове и са поискали обезсилване на постановените във втората фаза на делбата решения на СРС и СГС, ВКС констатира, че е налице несъответствие в посочената в решението година на образуване на делото и отбелязаната на корицата на същото, тъй като по отстраняване на допуснатата очевидна фактическа грешка компетентен е въззивният съд, настоящото производство следва да се прекрати, а делото да се изпрати на СГС за произнасяне.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Прекратява производството по гр. д. № 1368/2010 г. по описа на Върховния касационен съд, 2 г.о.
Връща делото на СГС за отстраняване на допуснатата в решението очевидна фактическа грешка.
Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар